Πως να κατασκευάσετε ένα φασματοσκόπιο!

Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκονται όλες οι πληροφορίες.
spectrometer.doc