Αργυρό Μετάλλιο στο Hands-on Universe Europe

Το πρόγραμμα "Hands-On Universe, Europe - Διαδραστική Αστρονομία στην Τάξη" τιμήθηκε με το Αργυρό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' ευκαιρία του συνεδρίου "Ανανέωση και Δημιουργικότητα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης: Δημιούργησε, Ανανέωσε και Συνεργάσου" που έγινε στην Πράγα, 6-7 Μαίου 2009, στα πλαίσια της Τσέχικης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το μετάλλιο, που απονεμήθηκε στην κατηγορία "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας", δόθηκε στον Roger Ferlet (IAP) από τους Ondrej Liska, Τσέχο Υπουργό Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Άθλησης και Jan Figel, ευρωπαίο Επίτροπο για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία.  

Απώτερος σκοπός είναι η
επιβράβευση εξαιρετικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση για την πραγμάτωση των στόχων που τέθηκαν από τους Ευρωπαίους αρχηγούς στη Λισαβώνα, να γίνει η Ευρώπη μέχρι το 2010 "η δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη στον κόσμο οικονομία που βασίζεται στη γνώση" στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το MINERVA grant 113969-CP-1-2004-1-FR-MINERVA-M.