Βράβευση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας


Ο Διαγωνισμός Αστρονομίας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έληξε με μεγάλη επιτυχία. Οι βραβεύσεις των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στα κτίρια των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή στις 5 Δεκεμβρίου 2009, 10:00 πμ έως τις 18:00 μμ. Θα βραβευτούν δυο εργασίες με παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή (dvd, power point…), τρείς εικαστικές εκθέσεις και μια μουσική παράσταση.