Επτά απλά βήματα για την ανίχνευση εξωπλανητών!

Seven steps for a dwarf star.doc

Για την εκτέλεση της άσκησης χρησιμοποιείστε τα αρχεία:
fit_images.zip
data_images.zip
evaluation.doc