Οπτικά τηλεσκόπια Print

Οπτικά τηλεσκόπια Faulkes

faulke2.jpg 

Δύο αγγλικά οπτικά τηλεσκόπια των  2m που βρίσκονται σε επαγγελματικά αστεροσκοπεία, είναι αφιερωμένα στην εκπαίδευση. Τα EU-HOU πιλοτικά σχολεία θα έχουν πρόσβαση σε χρόνο παρατήρησης στα τηλεσκόπια αυτά. Η συνεργασία με σχολεία της Αγγλίας ενθαρύνεται ιδιαίτερα.