Διαδραστικές ασκήσεις που αφορούν τη χρήση οπτικών μικροσκοπίων και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι κλίμακες και οι μετρήσεις για ναμάθουμε για τον μικρόκοσμο γύρω και μέσα μας.

Δοκιμάζοντας αυτές τις ασκήσεις ίσως θελήσετε να εκπαιδευτείτε σε τεχνικές ανάλυσης εικόνων αοπό μικροσκόπια. Γι' αυτό, συνδεθείτε με το http://science.exeter.edu/jekstrom/default.html 

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται, το SalsaJ, έχει ρποσαρμοστεί για τους σκοπούς εκπαίδευσης σε αστρονομικά θέματα, σαν μέρος του Ευρωπαϊκού Hands-On Universe (EU-HOU). Είναι σημαντικό οι φοιτητές και καθηγητές να καταλάβουν οτι η τεχννολογία που αναπτύσσεται γι αένα σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπύς επίσης. Είναι μια μεταφορά τεχνολογίας παρόμοια με εκείνη που επιτρέπει τη χρήση της διαστημικής τεχνολογίας σε καθημερινές εφαρμογές. Μπορείτε να δείτε περισσότερα γι΄αυτό στο http://www.esa.int/SPECIALS/Technology_Transfer/SEM60JYEM4E_0.html

 
Frame-by-frame films with a school microscope

Το σχολικό μικροσκόπιο εικόνα-εικόνα

  Krzysztof Makowski
Department of Biotechnology and Food Sciences
Technical University of Lodz, Poland

Με την webcam μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις άστρων και πλανητών, του μακρόκοσμου, αλλά να διερευνήσουμε και τον μικρόκοσμο όπως την ανάπτυξη μικροβίων και ιών. Οι ταινίες που δείχνουμε εδώ προέχρονται από ένα σχολικό μικροσκόπο στο οποίο προσαρμόστηκε μια webcam του EU-HOU, χρησιμοποιώντας το SalsaJ educational EU-HOU software. Χρησιμοποιείστε Windows Media Player για να τα δείτε.


Ταινίες με ένα σχολικό μικροσκόπιο.

 


 
Remotely Controlled Laboratory Subatomic Experiments !

 

 

Τηλε-Ελεγχόμενα Εργαστηριακά
Υποατομικά Πειράματα

 


 It is not always possible to set up  classroom experiment, especially if it deals with subatomic phenomena. Professor Hansjorg Jodl from Technical University in Kaiserslautern in Germany has created with his collaborators and students from Germany and Finland the Remotely Controlled Laboratory Portal which allows users to perform live laboratory experiments in very much the same way as operating a remotely controlled telescopes or radiotelescopes .

 All experiments can be controlled using ordinary browser. There is absolutely no danger of unexpected interference, in other words you cannot inflict any damage to the apparatus. Just click on the RCL link above or on images below, and enjoy! Experiments are supported by a detailed documentation and discussion set of problems for students. We strongly recommend to read the documentation before starting actual experiments.