Ο Γαλαξίας μας είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος γαλαξιών, κάτι που είναι κοινό στο Σύμπαν.

Πρακτική Ραδιοαστρονομία
Email

Πρακτική Ραδιοαστρονομία
Χαρτογραφώντας τον Γαλαξία μας
Cathy Horellou & Daniel Johansson
Onsala Space Observatory
Chalmers University of Technology
SE-439 92 Onsala, Sweden


Read more...