Το Ηλιακό Σύστημα σαν Εργαστήρι Μαθηματικών.

Επίσης προτείνονται ασκήσεις με Webcam.

Το ηλιακό σύστημα σαν ένα εργαστήρι μαθηματικών
Email

Το ηλεκτρονικό αυτό παιδαγωγικό εργαλείο, έχει σχεδιαστεί κατα τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές μέσω της Αστρονομίας και της Διαστημικής Πλοήγησης να διδαχθούν μαθηματικές έννοιες.  Το εργαλείο αυτό περιέχει βασικές ασκήσεις και θέτει ανοικτά μαθηματικά προβλήματα (γεωμετρίας, συνδιαστικής) για να τα εξετάσουν οι μαθητές με τους καθηγητές τους.  Καθώς οι περισσότεροι καθηγητές μαθηματικών δεν είναι εξοικειωμένοι με αστρονομικά θέματα, έχουν μεταφραστεί δύο εισαγωγικά εγχειρίδια για να καλύψουν αντίστοιχες ανάγκες.  Η εφαρμογή αποτελείται από δύο μέρη: Sailing the Solar System and the Efficient Space Traveller.

Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε από την:

Prof. Ana I. Gómez de Castro, Universidad Complutense de Madrid

Μετάφραση - επιμέλεια: κ. Αλέξιος Ματθαίου, Αρσάκειο Πάτρας
 

Read more...