Εισαωγή σρην τηλεπισκόπιση, επεξεργασία εικόνας και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της ESA EDUSPACE.
Ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα της Φωτορρύπανσης.