Κατεβάστε Print

Κατεβάστε

iconedownload2.png
Το SalsaJ είναι ένα λογισμικό που δημιουργήθηκε με έμφαση την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας στις σχολικές τάξεις.  Είναι ειδικά προσαρμοσμένο για επαγγελματικές αστρονομικές εικόνες. Είναι ένα λογισμικό ελεύθερης χρήσης γραμμένο σε Java και χρησιμοποιείται σε διάφορες πλατφόρμες στις οποίες έχει εγκατασταθεί το περιβάλλον Java.  Είναι βασισμένο στο ImageJ, λογισμικό ελέυθερης χρήσης σε Java που έχει δημιουργηθεί από τον  Wayne Rasband (Reseach Service Branch, National Institute of Mental health, Bethesda, Maryland, USA).
Η τελευταία έκδιση του SalsaJ είναι η 2.1, διαθέσιμη για όλους τους υπολογιστές και μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα.

Ρυθμίσεις δοκιμασμένεs για τη χρήση του plugin Webcam.Το SalsaJ χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη Java Virtual Machine. Το Java είναι ήδη εγκαταστημένο στους περισσότερους υπολογιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του Java σε αυτή τη σελίδα .
Προηγούμενες Εκδόσεις :
Εάν έχετε Java Run Time Environment (JRE, έκδοση 1.5 ή 1.3, αποφύγετε έκδοση 1.4), κατεβάστε:
Windows XP
SalsaJ_Lite-WindowsXP.zip
Windows 98 or 2000
SalsaJ_Lite-Windows.zip
Linux SalsaJ_Lite-Linux.tgz
Mac SalsaJ_Lite-Mac.tgz


Εάν όχι, κατεβάστε:
Windows XP SalsaJ-WindowsXP.zip
Windows 98 or 2000 SalsaJ-Windows.zip
Linux SalsaJ-Linux.tgz